Vertrouwenscontactpersoon

Alta wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan tennissen. De vereniging vindt het belangrijk om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Helaas komt dit nog te vaak voor: op school, in de straat, thuis, op het werk en ook bij sportverenigingen. Dat is één van de redenen waarom er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is aangesteld.

Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag, zoals: agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie. Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarmee men een ander schade op fysiek, mentaal of emotioneel vlak toebrengt. Vaak heeft grensoverschrijdend gedrag ook te maken met machtsmisbruik. Dit gedrag kan opzettelijk maar ook onopzettelijk gebeuren.

Vaak is dergelijk gedrag niet kwetsend bedoeld en beseft de dader niet dat anderen er aanstoot aan nemen. Het slachtoffer kan het echter wel als ongewenst en onaangenaam aan merken. Een grapje maken of een iemand een knuffel geven is dus niet per definitie grensoverschrijdend, tenzij de ander dat wel zo ervaart. Het is dus pas grensoverschrijdend gedrag als het gaat om handelingen die niet geaccepteerd worden door de betrokkenen.

De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Als je een probleem hebt, dat je niet kunt of wilt bespreken met de trainer, coach of het bestuur, kun je contact opnemen met onze VCP. De VCP is er voor alle leden van de vereniging.

Ook als anderen (ouders, teamleden, trainers, toeschouwers of vrijwilligers) ervaren of vermoeden dat iemand binnen de club getroffen wordt door grensoverschrijdend gedrag, meldt dit dan bij onze VCP. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het niet escaleert, want tijdig ingrijpen kan erger voorkomen!

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven
  2. van op de hoogte bent

Het betrekken van anderen of elders advies vragen bij anderen kan belangrijk zijn, maar zal dus nooit zonder overleg en toestemming gebeuren.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen. Of je doorverwijzen naar de gespecialiseerde vertrouwenspersoon (‘compliance officer’) van de KNLTB, die getraind is om inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal.

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie is de Vertrouwens Contact Persoon binnen Alta?
Voor Alta is Maartje Willemse door het bestuur benoemd als VCP. Zij is via NOC*NSF gecertificeerd.

“De rol van VCP neem ik graag op me om een steentje bij te dragen aan een club waar leden zich veilig voelen en met plezier komen. Onze twee kinderen tennissen al jaren met veel enthousiasme bij Alta en ik zet me graag in voor jeugdactiviteiten op de club. In het verleden ben ik vertrouwenspersoon geweest voor studenten van de Universiteit van Utrecht. Als mediator en kindbehartiger binnen mijn huidige eigen praktijk kom ik veel in aanraking met zaken waarbij vertrouwelijkheid en moeilijk bespreekbare onderwerpen een grote rol spelen. Ik hoop dat we gezamenlijk de fijne sfeer op de club kunnen borgen!”

Voor vragen kan je contact opnemen met Maartje.
Dit kan per mail: vcp@altatennis.nl of telefonisch: 06-82859613.

NB. Wil je liever iemand van buiten de club spreken, neem dan contact op met Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, bereikbaar op 0900-202 55 90 (maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur) of e-mail centrumveiligesport@nocnsf.nl.