ITA Heren

Door corona konden veel activiteiten vorig jaar en dit jaar niet doorgaan. Van andere activiteiten is niet bekend of deze kunnen doorgaan en wanneer. Om een indruk te krijgen van de activiteiten en de periode wanneer deze plaats hebben, wordt de oude data getoond.

Lees meer