Bardienst reglement ALTA

Algemeen

ALTA is een sportieve en gezellige tennisclub die veel belang hecht aan een sterke en actieve vereniging.

Vanuit die ambitie wordt top- en recreatief tennis niet alleen mogelijk gemaakt, maar ook actief gestimuleerd door aanbod van een grote verscheidenheid aan presentaties, toernooien en gezellige activiteiten om haar leden te enthousiasmeren verbinden rondom tennis.

Bij ALTA zijn we ervan overtuigd dat een sterke en actieve vereniging bepalend is voor het succes van de club. Sterk en actief, door financieel gezond te zijn en blijven, en door te kunnen rekenen op de actieve vrijwillige inzet van alle leden in het reilen en zeilen van de club.

Samen de schouders eronder en trots nagenieten helpt de club financieel gezond te houden, zorgt voor de vele activiteiten en verbindt de leden.

Als je lid bent van ALTA mag je verwachten dat je op elk speelniveau wordt uitgedaagd, dat je aan diverse sportieve en 

De Bar

Vanuit deze gedachte is naast de vrijwillige inzet aan zaken als parkonderhoud, technisch beleid, toernooien, jeugdzaken en bestuur, gekozen voor een verplichte bijdrage aan het draaien van de bar.

Hierdoor kunnen de kosten van hapjes en drankjes laag gehouden worden en het helpt aanzienlijk mee de club financieel gezond te houden. Verder is het onze overtuiging, maar ook ervaring dat het een zeer positieve bijdrage aan de sfeer en aan een collectieve verantwoordelijkheid voor het clubhuis en terrein. We zijn allemaal een keer aan de beurt en helpen elkaar waar mogelijk.

Om deze omvangrijke vrijwillige inzet te coördineren, maar ook om de bar te bevoorraden, de administratie te doen, etc. etc. is er een barcomissie die zeer hard werkt om dit tot nu toe zeer succesvolle concept voor ALTA mogelijk te maken.

De Spelregels – het reglement

Omdat we iedereen dezelfde betrouwbaarheid en kwaliteit van service aan de bar gunnen, is er een eenvoudig reglement opgesteld om de verwachtingen, maar ook de kaders van de bardienst duidelijk te stellen. Het is een integraal onderdeel en voorwaarde van het lidmaatschap van ALTA, net als het betalen van de contributie, en daarom belangrijk om duidelijk te definiëren.

 1. ALTA verwacht dat ieder lid van 18 jaar of ouder bardiensten vervult.
  1. Leden zijn verplicht 2 diensten te vervullen.
  2. Voor leden van 70 jaar of ouder is de bardienst niet verplicht, maar wordt wel zeer gewaardeerd.
  3. Meer diensten dan strikt verplicht, maar ook je hulp aan een collega barman, en je geduld, respect, en gezelligheid als klant worden zeer op prijs gesteld !
 2. Een bardienst brengt verantwoordelijkheden met zich mee. ALTA verplicht dat je de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd hebt (zie IVA certificaat verderop in het reglement).
 3. Het maken van een rooster is complex en de barcommissie werkt dan ook met de bardienstplanner van de KNLTB. Je wordt geïnformeerd als deze online planner kan worden gebruikt om je bardienst in te voeren. De commissie kan je eventueel helpen met uitleg, maar kan de planning niet van je over nemen.
 4. De banen gaan half maart open en de bardienstplanner is voor die tijd reeds beschikbaar. Om deze complexe planning op tijd te kunnen afronden, moeten alle diensten voor 1 april ingepland te zijn.
 5. Zodra de bardiensten zijn gepland wordt de ledenadministratie automatisch geïnformeerd en kan je KNLTB ledenpas worden opgehaald.
 6. Ingeplande diensten kunnen tot 30 dagen van te voren via de site worden gewijzigd.
 7. Als je verhinderd bent om je eigen dienst te vervullen, moet je zelf een vervanger te zoeken voor deze dienst. Deze vervanger dient ook ALTA-lid te zijn en is 18 jaar of ouder. Op de site is een lijst met mogelijke invalkrachten waaruit geput kan worden. Met de mensen op de lijst van invalkrachten is afgesproken dat zij een vergoeding van 25,- Euro per dienst te krijgen van degene voor wie zij invallen.
 8. Vanuit haar zorg voor bar en clubhuis wil de barcommissie wil graag weten wie er achter de bar staat. Wanneer je je dienst door een ander laat draaien of ruilt van dienst, dan ben je verplicht dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven aan de barcommissie. Per email naar: planning@altatennis.nl (daarbij vermelden: eigen naam en vervangende naam en dag en tijd van de betreffende bardienst)
 9. Om te helpen stuurt de KNLTB bardienstplanner automatisch 2x een herinnering per email (zowel een week als een dag voor de dienst) op het bij de ledenadministratie bekende emailadres. Echter je blijft zelf verantwoordelijk voor het draaien van de dienst.
 10. Je bent zelf verantwoordelijk dat het correcte emailadres bekend is bij de ledenadministratie van ALTA. (leden@altatennis.nl).
 11. Het is erg belangrijk dat alle leden kunnen rekenen op je aanwezigheid. Wanneer je onverhoopt niet komt opdagen bij je dienst zijn we genoodzaakt een boete op te leggen van 75 euro. De barcommissie zal proberen op het laatste moment een vervanger in te huren.

IVA certificaat

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als vereniging zijn wij verplicht er op toe te zien dat iedereen die achter de bar staat de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd heeft. Deze cursus/test doe je online. Op de website, onder het tabje Bardiensten vind je alles wat je moet weten en ook een link naar de test. Het invullen kost ca 15 minuten. Na invullen ontvangt de vereniging een digitaal certificaat en dat dient bij eventuele controle overlegd te kunnen worden.