IVA

Verplicht IVA Certificaat

Hierbij willen wij je aandacht vragen voor het IVA-certificaat.

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

LET OP: Het certificaat is voor ieder lid die een bardienst moet draaien verplicht.

Wij willen hierbij een beroep op u doen als lid van onze vereniging om deze instructie te volgen, dat kan online via de website van NOC NSF.

 • Op http://www.nocnsf.nl/iva kunt u online een vragenlijst invullen (duurt 15 á 20 minuten) die u na afloop een certificaat oplevert.
 • U krijgt het certificaat in uw eigen mailbox en u kunt bij ‘naam barverantwoordelijke’ ‘Luc Maenen’ en bij het gevraagde e-mailadres het mailadres van de Barcommissie invullen: bar@ALTAtennis.nl
 • Wij bewaren het certificaat achter de bar. Alle leden die een bardienstplicht hebben moeten het certificaat hebben behaald.
 • Heeft u het certificaat niet behaald dan zal de vereniging bij een eventuele controle worden beboet.

Het is geen moeilijke instructie en de vereniging is er zeer bij gebaat als u het behaalt. 

Doel van de Drank- en Horecawet:

 1. de verstrekking van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze reguleren
 2. voorkomen van risico's zoals alcoholgebruik bij kinderen, overmatig gebruik en ongevallen onder invloed

 Belangrijk(ste) regels van de Drank- en Horecawet

 • Geen alcoholhoudende drank verstrekken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar
 • Tijdens het verstreken van alcohol dient altijd een leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig te zijn
 • Geen alcohol verstrekken aan personen welke in het kader van hun functie functioneel zijn. Gedacht wordt hier aan:
  • Barvrijwilligers in dienst
  • Trainers in dienst
  • Teambegeleiders bij junioren
  • Vrijwilligers in dienst

De verstrekker van alcohol moet bij twijfel jongeren  altijd vragen om een geldig leeftijdsbewijs (paspoort. Ov-studentenkaart, bromfietscertificaat ); De verstrekker is strafbaar als blijkt dat jongeren niet oud genoeg zijn; Jongeren zijn niet strafbaar. 

Schenkverboden:

 • Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren
 • Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van de orde, veiligheid of zedelijkheid
 • Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of onder invloed van drugs zijn

Certificaat gehaald en gemaild? Klik dan door naar het inplannen van de bardiensten.