Wijzigen of opzeggen

Wijzigen gegevens

Om je gegevens te wijzigen, moet je ingelogd zijn. Klik op de volgende link om je gegevens, zoals adres, e-mail of foto aan te passen. De ledenadministrateur krijgt deze mutatie binnen en kan deze verwerken
Een nieuwe foto voor het pasje voor het volgende seizoen moet u wijzigen voor 1 december.

Beëindigen lidmaatschap

Om je lidmaatschap op te zeggen, moet je ingelogd zijn. Klik op de volgende link om je lidmaatschap op te zeggen. Opzeggen dient te gebeuren vòòr 1 december van het lopende verenigingsjaar. De ledenadministrateur krijgt deze mutatie binnen en kan deze verwerken. Slechts een bevestiging van uw tijdige opzegging door de Ledenadministratie vrijwaart u van uw contributieverplichting in het volgende verenigingsjaar.

Hebt u vragen over het wijzigen van gegevens, het opzeggen of bent u het wachtwoord vergeten, stuur dan een mailtje naar de ledenadministratie.