Wijzigen of opzeggen

Mutaties (naams- of adreswijziging, nieuwe foto e.d.)
Naams- of Adreswijziging liefst per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie
Een nieuwe foto voor het pasje voor het volgende seizoen kunt u inleveren tot 1 december.

Opzeggen schriftelijk vòòr 1 december van het lopende verenigingsjaar, bij voorkeur per e-mail aan de ledenadministratie. Slechts een bevestiging van uw tijdige opzegging door de Ledenadministratie vrijwaart u van uw contributieverplichting in het volgende verenigingsjaar.

Bent u het wachtwoord vergeten, stuur dan een mailtje naar de ledenadministratie.