STA

De organisatie rond van het toptennis bij ALTA is sinds 2001 ondergebracht in een aparte stichting, Stichting Toptennis ALTA, de kortweg de STA.

De stichting heeft een eigen bestuur, dat bestaat uit leden van ALTA, die ook binnen de club sterk geworteld zijn. In de STA is het ALTA-bestuur vertegenwoordigd, evenals de technische commissie en de sponsorcommissie. De STA is verantwoordelijk voor een gerichte aansturing van het toptennis (organisatorisch en financieel), maar niet los van de vereniging.

Doel:
Doel van de STA is het bevorderen en het mogelijk maken van topsport binnen ALTA. Als we het bij ALTA over toptennis hebben, gaat het over senioren en jeugd.

Competitie:
De landelijke competitie gemengd senioren eredivisie (dames en heren) is het hoogste niveau voor het clubtennis. Voor het herentennis is dat de eredivisie heren. ALTA is in beide afdelingen vertegenwoordigd op dit niveau en is daarmee uniek in Nederland.

1e team gemengd:
Het eerste team gemengd dubbel senioren speelt sinds 2005 in de eredivisie. In 2014 zijn we landskampioen geworden, het hoogst haalbare. In 2017 waren we verliezend finalist.

2e team gemengd:
Het tweede gemengde team werd in 2017 kampioen in de eerste klasse en promoveerde daarmee naar de Hoofdklasse, het op één na hoogste niveau in het gemengde tennis.

1e heren team:
Het eerste herenteam werd in 2017 kampioen in de hoofdklasse en promoveerde daarmee naar de eredivisie.

1e team gemengd jeugd:
Ons eerste jeugdteam speelt in de hoofdklasse en daarmee ook op het hoogste jeugdniveau.

Jeugdplan:
Om de doelstellingen en ambities voor de langere termijn te realiseren heeft de STA een jeugdplan. Volgens dit plan wordt de jeugd opgeleid om zo hoog mogelijk in de competitie te spelen met als doel doorstroming naar de senioren. Het jeugdplan begeleidt actief circa 60 jeugdspelers.

ALTA heeft hiermee een faciliterende en aanzuigende kracht op talentvolle jeugdspelers in Nederland die verder willen groeien en op het hoogste niveau willen trainen en spelen. Maar ALTA staat ook open voor minder getalenteerde spelers. Kortom, voor elk wat wils! ALTA is zich dat bewust en stelt alles in het werk om haar status te handhaven: voor ALTA zelf, voor geïnteresseerde (top)spelers en –talenten en voor het tennis in Nederland in het algemeen.

Neem voor meer informatie over de organisatie rond het toptennis en/of de stichting contact op met de voorzitter van de STA, Martin Bauman (06-51343511)

Martin Bauman, voorzitter
Arjanne Creemers, bestuurslid vanuit de vereniging
Jeroen van den Hoek, penningmeester
Stefan Bieckmann, bestuurslid vanuit de vereniging
Vacature vijfde bestuurslid