Instructie - Aanmeldformulier 22 mei

Hierbij de aanmeldlink voor een 6-maanden contract voor de ALTA blaashal voor het seizoen van 1 oktober 2023 t/m 31 maart 2024. Het formulier is opgemaakt in Google Formulieren en het invoerproces wijst zich vanzelf.

In de eerste fase starten we de verhuur exclusief aan ALTA-leden. Om het verhuurproces zorgvuldig en efficiënt te laten hebben we enkele voorwaarden afgesproken en toegelicht in de ALV:

  1. Je wordt gevraagd minimaal 3 voorkeurstijden door te geven
  2. Alle spelers dienen ALTA lid te zijn (gedurende exclusieve ALTA verhuur periode)
  3. Hulp bij opzetten en afbreken van de blaashal geeft voorrang bij reservering; en wordt van ALTA leden verwacht voor zover fysiek mogelijk. Er zijn ook hulpactiviteiten die niet of nauwelijks belastend zijn.
  4. Van maandag t/m vrijdag van 19:00 tot 21:00:
    • Vooralsnog kan er maximaal 1 uur gereserveerd worden. Wel kan vanaf 21:00 tot 22:30 (sluiting hal) gereserveerd worden.
    • Vooralsnog kan er slechts 1 baan door en voor dezelfde persoon gereserveerd worden
  5. Bij conflicterende belangstelling gaat dubbel boven enkelspel
  6. Toewijzing op volgorde van binnenkomst (tijd & dagstempel aanmeldformulier)

tarieven_blaashal_2.png

Oplevering Blaashal
De planning is om de blaashal 1 oktober speelklaar te kunnen opleveren. Gezien diverse afhankelijkheden in bouw- en realisatieproces is het mogelijk dat deze datum (wat) later wordt. Gedurende het blaashalseizoen wordt er nog kort najaarscompetitie gespeeld (tot medio oktober). Indien banen 6,7 en 8 - om wat voor reden - niet beschikbaar zijn voor verhuur, dan zal dit verrekend worden in je 6-maanden contract.

Meerjaren contracten
Voor de planning van het blaashalseizoen 2023/2024 proberen we de beschikbare baancapaciteit zo te verdelen dat een maximaal aantal leden op hun gewenste voorkeursdagen en -tijden kan spelen. Helaas kunnen we geen garantie geven dat er voor volgende seizoenen, via meerjaren-contracten, dezelfde beschikbaarheid is. Het is zeker het streven om leden op hun “vaste” dagen & tijden te kunnen laten spelen in de aankomende jaren.

Afhankelijk van de belangstelling streven we ernaar om medio juni je speeltijd(en) te bevestigen.

We zien uit naar jullie aanmeldingen!

Wintertennis Commissie

PS: om blaashal en exploitatie mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar 2 nieuwe leden voor de Wintertennis Commissie. Meld je aan bij blaashal@altatennis.nl, of indien vragen bel op 06 136 77 380 (Pieter Stal). Horen graag van je!

Nieuws Overzicht