Wij spelen sportief!

Tennis is een sportief spel. Soms wordt dit in de strijd op de baan nog wel eens vergeten. Hou je aan de volgende “regels”, dan is tennis voor iedereen leuk.

Samen maak je plezier
Het plezier op de baan is de basis van tennis. Het kan er tijdens een wedstrijd fanatiek aan toe gaan, maar houdt respect voor elkaar.
Punten van tegenstanders zijn ook mooi
Het hoeft echt niet bij iedere bal, maar je mag best eens tegen je tegenstander zeggen Mooie bal! Dit geldt ook voor ouders & supporters: klap eens voor de andere partij en roep niet bij elke bal die de tegenpartij uit slaat ja, lekker!
Ouders & supporters zijn geen coaches
Ouders & supporters kunnen hun speler tijdens de wedstrijd positief aanmoedigen. Coachen of je bemoeien met de punten of de stand is niet toegestaan. Gaat het niet goed? Grijp dan niet zelf in maar vraag om een onpartijdige scheidsrechter. Om te coachen zijn bepaalde regels opgesteld door de KNLTB, elders in dit document is hier aandacht aan besteed
Rackets zijn om te tennissen
Ga niet met je racket gooien of op de grond slaan als je boos bent.
Tel hardop
Tel hardop, zodat de stand voor iedereen duidelijk is. Roep ook duidelijk ‘uit’ als je de bal uit ziet. Bij twijfel of verschil van mening, speel je het punt opnieuw (dan vraag je een let aan).
Vloek niet
Let op je taalgebruik. Het is niet nodig om te vloeken. Als je je frustratie toch kwijt moet roep dan chips, kanarie of verzin zelf een beter alternatief.
Stel je sportief op
Geef je tegenstander een hand, wens en gun elkaar een fijne wedstrijd en drink achteraf iets samen. Probeer er altijd samen uit te komen op de baan.
En tot slot....
Ruim de ballen op, sleep de baan en houdt het park netjes.