Betalen en opwaarderen KNLTB pas

Gebruik van de KNLTB pas als betaalpas

Je kunt de KNLTB als betaalpas binnen de vereniging gebruiken. Hiervoor moet er wel een saldo op de pas aanwezig zijn. Dit saldo komt niet fysiek op de KNLTB pas te staan maar op een rekening die aan de pas gekoppeld is. Op het moment dat je betaalt bij de bar wordt het pasnummer herkend en ook het hieraan gekoppelde saldo.

Je kunt de KNLTB pas opwaarderen via Ideal zie Opwaarderen via Ideal en via Pin in het clubhuis zie Opwaarderen via Pin in het clubhuis

Persoonlijke kassa pagina

Ieder lid ontvangt via een aparte mail een login code om in te loggen op de persoonlijke kassa pagina. Op deze pagina kan je jouw saldo controleren, opwaarderen via Ideal, betaalhistorie bekijken en in geval van verlies de pas blokkeren. Er kan vanaf dat moment niemand meer met de pas betalen.

De inloggegevens kunt je zelf wijzigen onder het tabblad "Gebruikersgegevens". Door rechtsonder op de knop "Bewerken" te drukken kunt u de login en wachtwoord wijzigen naar de door u gewenste situatie. Er kunnen bij wachtwoord zowel letters als cijfers worden gebruikt. Als je de gegevens wilt opslaan drukt je rechtsonder op de knop "Opslaan".  De nieuwe gegevens zijn nu vastgelegd. 

Koppelen van KNLTB pas(sen) voor het hele gezin

Je kunt via een mail aan de barcommissie (bar@altatennis.nl) een aanvraag indienen om de KNLTB-pas(sen) van alle gezinsleden te laten koppelen aan jouw clubrekening.

Het voordeel hiervan is dat als je jouw rekening gaat opwaarderen dit met één transactie kunt doen voor alle KNLTB-passen die aan jouw clubrekening zijn gekoppeld.

Een bijkomend voordeel (voor ALTA) is dat er bij een gezin van bijvoorbeeld 4 personen op deze manier slechts één maal transactie-kosten aan de bank betaald hoeven te worden.

Als er meerdere passen aan de clubrekening gekoppeld zijn, dan kan je per pas bepalen welk bedrag aan de pas toegevoegd moet worden. De som van het totaal moet in ieder geval minimaal € 25.- zijn.

Vermeld in de mail de volgende zaken:

 • naam met KNLTB nummer
 • van elk lid dat gekoppeld moet worden, de naam
 • van elk lid dat gekoppeld moet worden, het KNLTB nummer
 • eventuele opmerkingen

 DOE DIT VOORDAT JE GAAT OPWAARDEREN!

Opwaarderen via Ideal

De KNLTB pas kan via thuisbankieren via Ideal opgewaardeerd worden. Hiervoor dient u eerst in te loggen op uw Persoonlijke kassa pagina.

 

Om in te loggen ga je naar Inloggen op mijn persoonlijke Kassa Pagina.

Een gedetailleerde beschrijving vindt u terug in de gebruikshandleiding  Opwaarderen via Ideal

Opwaarderen via PIN in het clubhuis

Naast opwaarderen van de KNLTB ledenpas via Ideal, Opwaarderen via Ideal, is het mogelijk om de pas via PIN op te waarderen in het clubhuis. 

Je geeft bij de bardienst aan dat je de ledenpas wilt opwaarderen met een door jouw te bepalen bedrag. (minimaal €25,-)

Betalen met een pas voor competitie teams

Een team (of twee teams gezamenlijk) heeft de mogelijkheid gebruik te maken van een ALTA Competitiepas. Hiermee kan gedurende de competitie dag worden betaald met een maximum limiet van € 150,-

 • Toewijzen van betaalpas tegen inlevering KNLTB pas

  Degene die gebruik wil maken van de competitiepas levert zijn/haar huidige KNLTB Pas of legitimatie in bij de bar.

 • Gebruik van de competitiepas

  Degene die zijn/haar KNLTB Pas heeft ingeleverd, en de ALTA Competitiepas heeft meegekregen kan deze Competitiepas meegeven aan zijn/haar teamgenoten. Op deze manier kunnen alle teamgenoten, gebruikmakend van de ALTA Competitiepas, consumpties op de pas bestellen tot een maximum waarde van € 150,-.

 • Afrekenen, en teruggave KNLTB pas

Voor vertrek kan het team waaraan de ALTA Competitiepas is toegewezen alle consumpties in één keer of afrekenen.

Let op ! Het is niet meer toegestaan om een competitie team bon te maken. Alle consumpties dienen direct via de kassa te worden geregistreerd en betaald.

Aandachtspunten:

 • Er zijn alleen passen met een limiet tot € 150,- 
 • Openen van een papieren rekening met betaling van borg is niet meer mogelijk. De teams kunnen gebruik maken van de pas maar mogen uiteraard ook per pin afrekenen.
 • Teamcaptains van eigen teams zijn verantwoordelijk voor het informeren van de tegenstander.
 • Er wordt alleen passen toegewezen tegen inlevering van de huidige KNLTB Pas.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met de weekhoofd.

Veel gestelde vragen

 • Kunnen bezoekers ook met een pas betalen?
 • Hoe kan ik passen van mijn gezinsleden laten koppelen?
 • Kan ik meerdere passen tegelijk opwaarderen?
 • Kan ik mijn eigen gegevens raadplegen?
 • Kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
 • Wat moet ik doen als ik mijn pas kwijt ben?
 • Wat gebeurt er met het tegoed op de pas als ik mijn lidmaatschap opzeg?
 • Wat gebeurt er met het tegoed op de pas als de passen van 2016 worden vervangen door passen van 2017?

Hoe werken passen voor de jeugd ?

Betalen per pas voor bezoekende spelers

Voor bezoekende teams is het ook mogelijk om tegen inlevering van de huidige KNLTB Pas, een ALTA Competitiepas bij de bar toegewezen te krijgen. Zij kunnen hier gedurende de dag hun consumpties mee afrekenen. Bij vertrek wordt het openstaande saldo verrekend. Er kan tot een waarde van maximum € 150,- op een ALTA Competitiepas besteld worden. Zie Betalen met een pas voor competitie teams. Bezoekers kunnen hun consumpties met PIN afrekenen. Contant is niet mogelijk.

Passen koppelen

Je kan via een mail naar bar@altatennis.nl een aanvraag indienen om de KNLTB pas te latenkoppelen aan de passen van alle gezinsleden. Het voordeel hiervan is dat als je de pas gaat opwaarderen dit direct kan doen voor de passen die aan jouw KNLTB pas zijn gekoppeld.

Meerdere passen tegelijk opwaarderen

Als je de passen van bijv. jouw kinderen hebt laten koppelen aan jouw pas dan kan je  per pas bepalen welk bedrag aan de pas wordt toegevoegd. De som van het totaal moet in ieder geval minimaal € 25.- zijn. Het maximum bedrag is € 250.-. Zie Koppelen van KNLTB passen voor het hele gezin.

Eigen gegevens raadplegen

Ieder lid ontvangt via een aparte mail een login code om in te loggen op de Persoonlijke kassa pagina. Op deze pagina kan je jouw saldo controleren, opwaarderen via Ideal, betaalhistorie bekijken en in geval van verlies de pas blokkeren. Er kan vanaf dat moment niemand meer met de pas betalen. 

Wachtwoord wijzigen

Via de Persoonlijke kassa pagina kan je jouw wachtwoord wijzigen.  

Pas kwijt

Een verloren pas kan je zelf op de Persoonlijke kassa pagina blokkeren. Zolang de pas geblokkeerd is kan deze niet voor betalingen gebruikt worden. Mocht de pas gevonden worden kan hij direct weer geactiveerd worden. Dit kan je laten doen via het secretariaat.

Tegoed op de pas bij einde lidmaatschap

Het tegoed op uw pas wordt door de penningmeester terug gestort op uw rekening. Openstaande tegoeden zullen dus nooit ten goede van de vereniging komen.

Tegoed op pas bij start nieuw seizoen

Doordat het geld niet fysiek op de pas staat zal het tegoed over het vorige seizoen worden gekoppeld aan de pas van het nieuwe seizoen. Je kan dan bij de start van het nieuwe seizoen betalen met het eventuele tegoed op de pas van het vorige seizoen.

Jeugd

Het grote voordeel van de passen is dat bij het afrekenen ook de leeftijd van de gebruiker in beeld komt. Zo kan het bestellen van alcohol door jeugd voorkomen worden. Ouders die hun kinderen een pas meegeven weten dat het geld enkel op de club uitgegeven kan worden. Daarnaast staat het geld niet fysiek op de betaalpas maar veilig in de beheeromgeving. Mocht een kind de pas kwijtraken dan is het geld niet verloren maar kan er een nieuwe pas aangemaakt worden.