Jeugd Technische commissie

De JTC bestaat uit een viertal leden en een trainer vanuit TAK. De trainer geeft input vanuit het trainersteam zodat besluiten altijd worden genomen in samenspraak met het TAK trainersteam.

Het ALTA Technisch jeugdbeleid is ontwikkeld in 2014 en heeft als doelstelling:
Jeugd opleiden binnen ALTA en de seniorencompetitie op zondag vullen met ‘eigen kweek’

Naast deze hoofddoelstelling heeft de JTC nog een korte termijn doelstelling, deze luidt als volgt:
Voor 2020 (100 jaar ALTA) met het 1e jeugdteam kampioen worden in de hoofdklasse zondag

Als JTC hanteren wij de volgende uitgangspunten om tot deze doelstellingen te komen:

  • ALTA stimuleert en ontwikkelt jonge tennistalenten
  • ALTA probeert zo veel mogelijk kinderen enthousiast te houden voor de tennissport
  • ALTA wil graag een langdurige relatie met kinderen aangaan en behouden voor de club

In de uitvoering van het technisch jeugdbeleid komt het bovenstaande tot uitdrukking in een A-selectie en B-selectie. Kinderen worden, op basis van hun vaardigheden en enthousiasme voor het tennisspel, uitgenodigd om voor te spelen. Op een dergelijke voorspeeldag, wat ook gewoon een gezellige activiteit is, beoordelen de trainers wie in aanmerking kan komen voor de selectie.
De kinderen maken, samen met hun ouders, de keuze of zij deel willen uitmaken van de selectie, en van welk onderdeel, A- of B-selectie.

Als er gekozen wordt voor de A- of B-selectie dan wordt er onderscheid gemaakt tussen oranje en groen/geel:

A-selectie oranje
De kinderen vinden tennis de leukste sport die er is! Natuurlijk mag je andere sporten ook beoefenen, maar we vragen commitment voor tennis. Dit houdt in meedoen aan de competitie - niet afzeggen voor deze dagen - en toernooien spelen. ALTA investeert in deze groep - deze groep krijgt subsidie - en ALTA vraagt daar commitment voor terug. De subsidie wordt onder meer ingezet voor uitwisselingen/clinics en wedstrijdbegeleiding. De A selectie groep traint 2x per week, zowel in de zomer als in de winter.

B selectie oranje
Deze kinderen vinden tennis ook een hele leuke sport, maar geven (nog) niet de volledige commitment. B selectie kinderen kunnen kiezen tussen 1x per week trainen of 2x per week trainen.

A-selectie groen en geel
Betreft een groep jeugdtennissers, die alleen maar wil tennissen en de top wil bereiken. Tennis staat op de eerste plaats en is niet te combineren (met selecties van) andere sporten. ALTA wil deze kinderen vooruit helpen door extra trainingen en begeleiding te geven en daar past ook een financiële bijdrage van ALTA bij. Deze tennissers geven ook aan dat ze competitie voor ALTA willen spelen en spelen natuurlijk veel toernooien. Deze groep gaat minimaal 2x per week in de winter en in de zomer -door ALTA georganiseerd- trainen. Dat houdt ook in dat ALTA in ieder geval voor de A-selectiespelers geel en groen een gegarandeerde plek in de zondagcompetitie vrijgemaakt wordt.
Deze A-spelers zullen in kleinere groepen trainen om meer aandacht te krijgen voor tennis. Ook zullen deze spelers regelmatig uitwisselingen en trainingsdagen aangeboden krijgen en tot slot zal er bij deze spelers meer wedstrijdbegeleiding komen. ALTA heeft ALTA-tennissers nodig om in de jeugdcompetitie op zondag in de hoofdklasse te kunnen spelen. Dat kan alleen als je uiteindelijk gaat voor een gemiddelde rating van 5.5.

B-selectie groen en geel
Deze groep selectiespelers tennist ook graag en is zeer enthousiast, maar wil ook nog andere hobby's en/of sporten doen. Voor deze groep wil ALTA de mogelijkheid bieden om veel te trainen. ALTA wil deze groep 2x wintertraining en 2x zomertraining aanbieden. Deze groep kan echter ook kiezen voor 1x training in de week. Voorkeur ligt ook bij deze groep in kleine groepen van 4 te trainen, maar dat kan ALTA niet beloven. Voor de competitie geldt dat ALTA competitie mogelijkheden wil bieden, maar een plek op de zondag kan voor deze groep niet worden gegarandeerd. Het plan is deze spelers ook meer wedstrijdbegeleiding aan te bieden. Ook van een speler in de B-selectie wordt verwacht dat ze aan de jeugdclubkampioenschappen en toernooien meedoen.

Wil je verder meer weten, stuur een mailtje dan naar: jeugdtc@altatennis.nl