Openstelling Alta vanaf maandag 11 mei a.s.

Naar aanleiding van de nieuwe besluiten van het kabinet is er vanaf maandag 11 mei weer tennis mogelijk voor iedereen. We zijn blij dat alle leden weer kunnen spelen!

Er is wel een aantal regels die we in ieder geval voor de komende weken in acht moeten nemen.

Volwassenen vrij spelen
Er kan worden gespeeld van 09.00 tot 23.00 uur. Er mogen maximaal 2 mensen op 1 baan, dus er kan niet worden gedubbeld. Het afhangen van een baan gaat digitaal en kan alleen voor dezelfde en/of volgende dag.
Er wordt voor 45 minuten per keer afgehangen.
Iedereen kan maximaal één keer per dag afhangen en/of spelen zodat zo veel mogelijk leden de gelegenheid hebben om te spelen.
De verlichting van de banen is te bedienen vanuit de benedenruimte van het clubhuis en ook zijn de toiletten daar gewoon toegankelijk. De benedenruimte is toegankelijk met de ledenpas.

Het is niet toegestaan om voor of na het spelen op het park te verblijven en daar af te spreken voor meegenomen consumpties etc. We wijzen er op dat hier toezicht op plaatsvindt onder andere via camera's en ook verwachten we controle hierop vanuit de gemeente. Bij schending van deze voorschriften riskeren we sluiting van het park.

Vrijspelen voor de jeugd
Er kan worden gespeeld van 09.00 tot 19.00 uur. Hierbij doen we als vereniging ons best doen om toezicht te regelen tussen 13:00 en 19:00 uur. Indien er geen toezicht is kan er NIET gespeeld worden door de jeugd. We adviseren dan ook om te allen tijde (dus ook tussen 13:00 en 19:00 uur) te checken op de website of er toezicht is. Dit is te vinden in de bardienstplanner. Indien er geen toezicht is kan de jeugdspeler zelf voor toezicht zorgen door bijvoorbeeld een van de ouders of een andere volwassene mee te nemen, die toezicht kan houden. Uiteraard gelden hiervoor de afstands- en hygiëneregels. Wij verzoeken daarom eerst te checken of er een toezichthouder is ingeschreven, zo niet dan is het vorenstaande een optie.

Trainingen Volwassenen
Ook zullen de trainingen worden hervat voor de volwassenen. De tennisschool TAK zal hierover contact zoeken met degenen die training hebben geboekt.

Toezichtdiensten
Tot slot doen we bij deze opnieuw een oproep voor toezichthouders voor het vrijspelen van de jeugd. We wijzen er op dat de uren van een toezichtdienst in de plaats komen van de uren van een bardienst, die uiteraard voor alle leden blijft gelden. Gebleken is dat de toezichtdiensten door de week goed bezet zijn, veel dank voor de leden die zich hiervoor inzetten. In de weekenden hebben we echter te weinig leden die zich inschrijven voor een toezichtdienst. Het zou fijn zijn als een aantal leden zich hiervoor willen aanmelden, zodat de jeugd ook daadwerkelijk kan spelen.

De instructies voor het afhangen van een vrije baan en het inschrijven van een toezichtsdienst (en het raadplegen hiervan) zijn in de loop van zondag 10 mei te vinden op de website van ALTA in het menu onder Corona

Later in de week volgt een bericht over het verdere verloop van het tennisseizoen en de geplande (lustrum-) activiteiten. Wij wensen iedereen weer veel tennisplezier!

Nieuws overzicht