Update over getroffen maatregelen met betrekking tot het Corona-virus

In het kader van de te nemen (voorzorgs)maatregelen rondom het Corona-virus geef ik jullie namens het bestuur een update over de door het bestuur genomen besluiten hierover.

Tot en met 31 maart aanstaande zullen, behoudens de Parkdag van aanstaande zaterdag 14 maart, alle geplande evenementen, toernooien, competitiewedstrijden, bijeenkomsten en vergaderingen tot nader order worden opgeschort. Dit besluit is genomen in lijn met de richtlijnen en adviezen van de overheid, de KNLTB en RIVM. Ook het clubhuis blijft gesloten voor bijeenkomsten en vergaderingen.
Vooralsnog heeft het bestuur alleen een nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering gepland. Dit wordt nu zonder tegenbericht 2 april aanstaande om 20.00 uur in ons clubhuis. Mocht deze datum ook niet haalbaar blijken, dan zullen we jullie hierover zo spoedig mogelijk informeren. Dus houd de berichtgeving via de email en website over eventuele verdere opschorting ná 31 maart, dan wel nieuwe data voor evenementen e.d in de gaten.

In de week van 30 maart zouden normaalgesproken ook de buitentrainingen op ons park weer beginnen. Wij voeren overleg met Tennis Academy Kockx (TAK) over de in die week geplande trainingen. Wij zullen jullie in samenspraak met TAK zo snel mogelijk informeren over het al dan niet doorgaan van deze trainingen voor die week.

Mochten degenen die zich opgegeven hebben voor de Parkdag toch bij nader inzien niet willen komen, dan hebben wij daar alle begrip voor. Meld je dan wel even af in het rooster van de bardienst, want dan weten we in ieder geval op wie wij wel kunnen rekenen.

Tenslotte meld ik dat vrijspelen in principe is toegestaan als de banen dit toelaten. Kijk voor de openstelling van banen op onze website.

Ik vertrouw erop, dat jullie begrip hebben voor deze maatregelen. Mocht je onverhoopt toch vragen hebben, neem dan gerust contact met mij of een van de andere bestuursleden op.

Nieuws overzicht