Inschrijving voorjaarscompetitie 2019

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2019 is geopend en is mogelijk t/m 14 december van dit jaar.

Inschrijven kan zowel individueel als per team. De senioren die willen deelnemen aan de districtscompetitie, kunnen dit doen door een mail aan Mark Berghuis te sturen. Geef duidelijk aan welke competitiesoort je wilt deelnemen. Klik hier voor het competitieaanbod in Utrecht. Vrijdagavond is niet mogelijk i.v.m. Allstar Classic.

Senioren die willen deelnemen aan landelijke competitie op zondag, kunnen dit doen door een mail te sturen aan de TC

Junioren die competitie willen spelen, kunnen zich wenden tot de JeugdTC.

Klik hier voor de speeldata voorjaarscompetitie. De data voor de zomeravondcompetitie zijn 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2019.

Voor de zomeravond- en 8&9-competitie op de donderdagavond is beperkte ruimte. Bij overinschrijving wordt er geloot. Teams die uitgeloot worden, krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een andere competitie.

Harmonisatie van competitievormen

In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.

Aanleiding van de harmonisatie

  • Te grote versnippering van het aantal soorten
  • Grote niveauverschillen
  • Grote reisafstanden
  • Opheffen van de districten

Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019 is dat de ploegrechten van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.

Voordelen nieuwe aanbod voor 2019 

  • Meer massa: meer spelers en teams per soort
  • Minder niveauverschil binnen de poules
  • Kortere reisafstanden
  • Meer variatie in tegenstanders

Heb jij vragen over de voorjaarscompetitie, stuur dan een mail naar: Mark Berghuis.

Je opgave moet vóór 15 december binnen zijn.
N.B. Zorg dat je op alle speeldagen inclusief de inhaaldata een team op kan stellen!

Nieuws overzicht