U bent hier: Home › Tennishal

Tennishal

Beste Altanezen en andere geïnteresseerden,

 

 

Het is alweer even geleden dat we deze pagina up-to-date hebben gemaakt. De hoogste tijd dus.

 

Misschien denken jullie wel: Gaat die hal er ooit komen!? Als het aan ons ligt zeker wel! Wij hebben er namelijk nog steeds goede vertrouwen in dat de hal er inderdaad gaat komen! Het zal alleen nog wel even duren…. We moeten dus tot die tijd onze heil elders zoeken, bij Theo Meijer in Leusden, De Bicker in Bunschoten of De Toss in Soest….. Kortom, het wordt tijd dat wij onze geliefde sport wat dichter bij huis kunnen beoefenen!

 

 

Misschien is het moeilijk te zien voor jullie, maar de halcommissie is nog steeds druk bezig om een tennishal naast ALTA te realiseren.

 

Hieronder volgt kort de stand van zaken:

 

Aan de hand van een haalbaarheidstoets heeft de gemeente eind 2015 aangegeven mee te willen werken aan het bouwen van een 4-baanshal en is er een gemeentelijke subsidie voor de hal gereserveerd. Sinds 2003 heeft het sportveld al een bouwbestemming voor een hal met 2 banen. Wij willen echter een hal bouwen waar 4 banen ondergebracht kunnen worden, hetgeen meer mogelijkheden biedt en beter exploitabel is. Ons doel is het bouwen van een multifunctionele hal; een hal waar ook het JVO kan gymmen en waar andere partijen, zoals Flehite en omwonenden die niet lid zijn van ALTA, kunnen tennissen.

 

Voordat we kunnen gaan bouwen is er volgens de gemeente aantal obstakels dat eerst genomen moet worden.

 

Grondpositie

De grond waar nu de hal gepland staat is geen eigendom van ALTA. Deze grond is van het gymnasium dat aan het Thorbeckeplein gevestigd is (het JVO). Het JVO zal dus medewerking moeten verlenen om een stuk grond af te staan aan ons. Zij willen echter pas uitsluitsel geven over de medewerking hieraan wanneer hun bouwplannen voor de renovatie van het gymnasium ingediend en goedgekeurd zijn door de gemeente. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. In het verleden, toen hun verbouwplannen nog onduidelijk waren, hebben ze aangegeven wel mee te willen werken aan het afstaan van de benodigde grond. Laten we hopen dat dat straks ook zo is.

 

Tegenstanders

Helaas zijn er ook tegenstanders van de bouw van de hal op het sportveld. De werkgroep Hart voor de Berg en de Stichting Woonklimaat Berg maken zich sterk om onze plannen tegen te gaan. Om deze partijen te horen hebben wij de werkgroep en de stichting onlangs weer uitgenodigd voor een gesprek bij ons op ALTA. Wij staan open voor hun ideeën en kritiek en willen op die manier tot een optimaal resultaat komen. De werkgroep HvdB heeft echter aangegeven alleen mee te willen werken aan het plan wanneer er voor een andere locatie gekozen wordt. Vooralsnog houden wij ons niet bezig met alternatieve locaties omdat we de hal graag in onze eigen achtertuin willen hebben op het sportveld; daarvoor hebben we jaren geleden al heel hard moeten strijden.

 

Gemeente

De gemeente heeft een aantal voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen voordat we mogen beginnen met de bouw. Zo moeten we bijvoorbeeld een Bomen Effect Rapportage aanleveren, een planschaderisicoscan maken en onderzoeken of er beschermde flora en fauna op het sportveld aanwezig zijn. Zaken die ons waarschijnlijk niet echt in de weg zullen staan. Ook moeten we voldoen aan de parkeernorm, welke is gesteld op 12 parkeerplaatsen in totaal. Aangezien we een veelvoud van 12  auto’s kwijt kunnen op onze eigen terrein zal dat ook geen probleem vormen. Belangrijk is dat de hal ingebed wordt in het groen en dat de hal niet zichtbaar is vanuit de omliggende openbare ruimte. Het is een feit dat de bebossing om het sportveld heen ons hierbij helpt! Zeker in de zomer wanneer de bladeren het zicht vanaf de Kappyene van de Coppellolaan en de Dr. Abraham Kuyperiaan wegnemen.

Niet alleen wij streven ernaar om de hal duurzaam te bouwen, het is ook de wens van de gemeente. Het zou fantastisch zijn om een energieneutrale accommodatie neer te zetten, toch? Misschien is het wel mogelijk om ook voor de buurt energie op te wekken? Dat is iets wat we gaan uitzoeken als het zover mag komen.

De gemeente wil ook graag dat we onze plannen afstemmen met omwonenden en eventueel andere belanghebbenden, hetgeen wij zelf zeer belangrijk vinden en waar we ons best voor doen. Zo houden we onze ‘tegenstanders’ op de hoogte en hopen we de omgeving onder andere met deze website te informeren over onze plannen.

Om de gemeente zelf op de hoogte te houden van onze vorderingen hebben we regelmatig gesprekken met bijvoorbeeld gemeentelijke projectleiders en wethouders, waaronder de heer Buijtelaar (Sport) en mevrouw Kemmerling (Ruimtelijke Ordening).

Indien alle onzekerheden weggenomen zijn kan de gemeente pas de procedure voor de omgevingsvergunning (Wabo-projectbesluit) in gang zetten. Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot het zover is!

 

Hieronder zie je een aantal visualisaties van het voorlopige ontwerp van de toekomstige tennishal. We hopen dat jullie zo een goed beeld krijgen.

 

 

Vogelvlucht vanaf de Kappyene van de Coppellolaan

 

Vogelvlucht vanaf de hoek Kappyene van de Coppellolaan en de Dr. Abraham Kuyperlaan

 

Aanzicht vanaf de hoofdingang van het sportveld aan de Dr. Abraham Kuyperlaan

 

 

Wij horen graag uw mening over onze bouwplannen. Indien u behoefte heeft deze te delen met ons ontvangen wij graag een email van u met daarin uw vraag, klacht of idee (halcommissie@altatennis.nl).

 

 

De Halcommissie

Gezinus, Bert Jan, Paul en AdriaanVeel tennisplezier!
ook namens...Nieuws
ALTA Services
ALTA in de Pers
Nieuwsarchief
Over ALTA
Openingstijden
Bestuursmededelingen
Bestuur
Commissies »
Ereleden en leden van verdienste
AllStarClassic-commissie
ALTA Open
ALTA Plus
Barcommissie
Bridgecommissie
Clubkamp. Junioren
Clubkamp. Senioren
Damescommissie
Eredivisiecommissie
Familietoernooicommissie
Halcommissie
Jeugdcommissie
Jeugd technische commissie
JRT***-commissie
JRT*-commissie
Kascommissie
Onderhoudscommissie
Redactie ALTA Service
Sponsor commissie
Technische commissie
Tosscommissie
VCL
World Tour
Aanmeldingsformulier
Informatie
Reglement
Instructies
Dienst inplannen
IVA
Invallerslijst
Kassasysteem
Betalen en opwaarderen KNLTB pas
Weekhoofden
Sponsoring
Businessclub
Overzicht sponsors
Sponsoractie
Vrienden van ALTA
STA
Landelijk competitie
Districtscompetitie
Najaarscompetitie
ITA-Competitie
Externe Toernooien »
Interne Toernooien »
ALTA Open
ALTA Plus
JRT ***
JRT* / Open Jeugdtoernooi
AllStarClassic toernooi
Bedrijventoernooi
Clubkampioenschappen Junioren
Clubkampioenschappen Senioren
Familietoernooi
Indeling competitie training
Indeling training junioren
Trainers RTT
Fotoalbums
Video's »
ALTA »
FEDERER
NADAL
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...